Scholarship Recipients in Academic Year 2017

Disclosure

The leading program provides scholarship to reduce financial anxiety of the program students and to make them concentrate on their graduate studies.
Scholarship recipients in academic year 2017 are following:

Yuki Karasawa
Seiya Fujiwara
Ryutaro Seita
Suphassa Pringpromsuk
Ryotaro Ota
Masaaki Aoki
Nasanjargal Dorjjugder
Sofia El-Ghazali
Jingyan Qu
James Hirose
Tatsuma Kunimitsu
Hironori Sugiyama
Chongchao Li
Liu Yang
Naruebet Aim-I
Muzamil Khatri
Nabila Febriani
Dennis Burger
Kyoko Katayama
Mika Izawa
Shintaro Kurasawa
Tomoki Nagaishi
Haruka Minato
Atsuro Oyama
Mami Kurosawa
Jiaping Zhang
Rina Afiani Rebia
Duy Nam Phan
Hanaa Naouma
Hiroaki Ishikawa
Minako Shitara
Chuan Yin
Ke Ma
Bing Liu
Tatsuya Ishikawa

» Prev

View list

Next »