SHINSHU UNIVERSITY HOME

  1. Home
  2. Members

Faculty members of FTST

Please add "@shinshu-u.ac.jp" after the e-mail address when contacting us.

Department of Advanced Textile and Kansei Engineering

Advanced Textile Engineering Course
Title Name Email
Professor KANAI Hiroyuki kanai
KIMURA Hirokazu hiro
KIM Kyoung-Hou khkim
MORIKAWA Hideaki morikaw
OKOSHI Yutaka yokoshi
Associate Professor KOYAMA Shohei shouhei
SAKAGUCHI Akio aksakag
ZHU Chunhong zhu
Assistant Professor MARU Hiroki maruh
TOMISAWA Ren rtomisawa
Kansei Engineering Course
Title Name Email
Professor KAMIJO Masayoshi kamijo
NAGAO Yukio y_nagao
TAKAHASHI Masato mhataka
TAKATERA Masayuki takatera
TANAKA Toshihisa tanakat
YOSHIDA Hiroaki hyoshida
YOSHITAKE Yasuhide yasu_yoshitake
Associate Professor HONYWOOD Michael mike
HORIBA Yosuke horiba
KIM Kyoung-Ok kimko
SAKOI Tomonori t-sakoi

Department of Mechanical Engineering and Robotics

Functional Machinery and Mechanics Course
Title Name Email
Professor BAO Limin baolimin
KAWAMURA Takashi kawatak
KIM IckSoo kim
NATSUKI Toshiaki natsuki
Associate Professor AKIYAMA Yasuhiro akiyama_yasuhiro
UMEDACHI Takuya umedachi
WAKATSUKI Kaoru kaoruw
WATANABE Kentaro kentaro_watanabe
Bioengineering Course
Title Name Email
Professor AKIYAMA Yoshitake aki
KOBAYASHI Shunichi shukoba
KOSEKI Michihiko koseki
YAMAGUCHI Masaki masakiy
Associate Professor AONO Hikaru aono
MORIYAMA Toru toru
NAKADATE Hiromichi nakadate
Assistant Professor IWAMOTO Noriyasu iwamoto
TAHARA Yusuke ytahara
TSUKAHARA Atsushi a_tsukahara

Department of Chemistry and Materials

Fiber Materials Engineering Course
Title Name Email
Professor KIMURA Mutsumi mkimura
MORI Shogo shogmori
MURAKAMI Yasushi yasmura
SATO Takaaki takaakis
SUGIMOTO Wataru wsugi
TAKAHASHI Nobuhide novhide
USAMI Hisanao hisayan
Associate Professor FUKUNAGA Hiroshi fuku
OSADA Mitsumasa osadam
SHIMADA Iori iori
Assistant Professor TAKIZAWA Tokihiro ttakiz1
Functional Polymer Science Course
Title Name Email
Professor ARAKI Jun jun
GOTOH Yasuo ygotohy
ICHIKAWA Musubu musubu
OHKAWA Kousaku kohkawa
SUZUKI Masahiro msuzuki
Associate Professor KOHSAKA Yasuhiro kohsaka
KOYAMA Toshiki toshiki
OGOMA Yoshiro yogoma1
TERAMOTO Akira ateramo
Assistant Professor MURAI Kazuki murai_kazuki
NISHIMURA Tomoki nishimura_tomoki
Applied Molecular Chemistry Course
Title Name Email
Professor ASAO Naoki asao
FUJIMOTO Tetsuya tfujimo
HATTORI Yoshiyuki hattoriy
MCNAMEE Cathy Elizabeth mcnamee
NISHII Yoshinori nishii
NOMURA Yasushi nomuray
WATANABE Masashi mwatana
Associate Professor HIRATA Yuichi yhirata
SUZUKI Daisuke d_suzuki
Assistant Professor KOJIMA Takayuki tkojima
SANO Koki koki_sano

Department of Applied Biology

Title Name Email
Professor HAYASHIDA Nobuaki nobuaki
HIRABAYASHI Kimio kimio
HOCHI Shinichi shochi
HORIE Tomoaki horie
KAJIURA Zenta zkajiur
MORIWAKI Hiroshi moriwaki
SHIOMI Kunihiro shiomi
TAGUCHI Goro gtagtag
TAMADA Yasushi ytamada
Associate Professor ARAI Ryoichi rarai
HASHIMOTO Tomoko hashimoto
NEGISHI Jun jnegishi
NOGAWA Masahiro mnogawa
NOMURA Takaomi nomurat
SHIRAI Koji kshirai
TAKASHIMA Seiji stakashi
YAMAMOTO Hiroki ymmthrk
Assistant Professor YAZAWA Kenjiro kenjiro_yazawa

Research Center for Supports to Advanced Science

Gene Research Support Section
Title Name Email
Professor MATSUMURA Hideo hideoma
Associate Professor OGASAWARA Hiroshi hogasawara