The Sakaifs Research Group

Department of Chemical and Material Engineering

Faculty of Engineering

Shinshu University

 

gNano-architecture and application based on

colloid and interface scienceh

 

NEWS & Events@@@Group Member   Research@@Publications  

Conferences   Visiting & Seminars   Guests   Awards@@ Equipments@Photo gallery   Teaching   Japanese

 

Contact:

Associate Professor, Toshio Sakai, ph.d.

Department of Chemistry and Material Engineering, Faculty of Engineering, Shinshu University

4-17-1 Wakasato, Nanoga 380-8553, Japan

Phone: +81-26-269-5405

Fax: +81-26-269-5424

Email: tsakai@shinshu-u.ac.jp